Ile trudności i nieporozumień można by uniknąć, ile czasu oszczędzić, oddając sprawy w zaufane ręce tłumacza.
"Friedrich von Gentz"

Formularz kontaktowy