Tłumaczenie tym bardziej odbiega od oryginału, im bardziej dąży do wierności.
"Wilhelm von Humboldt"